Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama

Projekat Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama” pripremljen je u cilju unaprijeđenja održivog razvoja Opštine Pljevlja posebno u oblasti komunalne infrastrukture i razvoja komunalnih djelatnosti. Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja obuhvata tri segmenta: izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju glavnog kolektora i regulaciju korita rijeke Ćehotine. Ukupna vrijednost projekta  je  11.635.000.000,00 Eura.  

I SEGMENT - IZGRADNJA UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, na osnovu idejnog projekta, iznosi 5.635.000,00 Eura. Opština Pljevlja je iz sopstvenih izvora finasirala izradu i reviziju idejnog projekta  u iznosu od 25.000,00 Eura.

Iz sredstava Instrumenta predpristrupne podrške – IPA 2010 za finansiranje ovog segmenta obezbijeđeno je 3.500.000,00 Eura. Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka (u daljem tekstu: EIB) su potpisale finansijski sporazum ”Projekat za vodosnadbijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori” iz kojeg je predviđeno da se sredstvima u iznosu od 2.135.000,00 Eura  kofinansira realizacija preostalog dijela projekta. Na osnovu sporazuma o doprinosu između Evropske Komisije i EIB, finansijskim sredstvima koja su obezbijeđena iz Instrumenta predpristrupne podrške – IPA 2010 upravlja EIB.

II SEGMENT – IZGRADNJA GLAVNOG KOLEKTORA

Ukupna vrijednost projekta Izgradnje Glavnog kolektora, na osnovu Glavnog projekta, iznosi 2.500.000,00 Eura. Iz Sredstava Instrumenta za infrastrukturne projekte - prozor opština 2008-IPF MW 2008, a na osnovu Sporazuma o Grantu između Vlade Crne Gore i EIB, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 Eura za realizaciju ovog segmenta projekta, dok će se preostala sredstva, u visini 1.000.000 eura, obezbijediti iz finansijskog sporazuma između države Crne Gore i EIB-a ”Projekat za vodosnadbijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori”. Sredstvima iz Instrumenta za infrastrukturne projekte - prozor opština 2008 -IPF MW 2008, upravlja EIB.

Opština Pljevlja je u prethodnom periodu iz Budžeta Opštine Pljevlja finansirala izradu projektne  dokumentacije i izgradnju kolektora u iznosu od oko 300.000,00 Eura.

III SEGMENT – REGULACIJA KORITA RIJEKE ĆEHOTINE

Ukupna vrijednost projekta Regulacije korita rijeke Ćehotine iznosi 3.500.000 eura i finansiraće se u cijelosti iz sredstava potpisanog finansijskog sporazuma sa EIB-om ”Projekat za vodosnadbijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori”.

Ugovori za nadzor nad izvođenjem radova za sva tri segmenta projekta finansiraće se iz sredstava potpisanog finansijskog sporazuma sa EIB-om ”Projekat za vodosnadbijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori”.

U okviru ovog segmenta Opština Pljevlja je do sada iz sopstvenih sredstava finansirala uređenje korita rijeke Ćehotine u dužini od 1920 m ukupne vrijednosti od 525.000,00 Eura.

Dodatne informacije o projektu mogu se naci na linku www.procon.co.me

Pregledano: 3897
Copyright by Opstina Pljevlja
Programmed by Bild Studio
Greska prilikom slanja errora na mail!!! Kontaktirajte webmastere.
Greska prilikom slanja errora na mail!!! Kontaktirajte webmastere.