Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Model održivog razvoja zelenih planinskih područja (GREEN MOUNTAIN)


GREEN MOUNTAIN je Evropski projekat, koji se finansira u okviru programa Jugoistočna Evropa, sa ciljem da se pomogne lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima i nacionalnim/prirodnim parkovima da bolje promovišu, upravljaju i očuvaju prirodne resurse i resurse planinskih područja.

Zahvaljujući projektu GREEN MOUNTAIN, 11 partnerskih organizacija iz 9 zemalja zajednički razvijaju opšti model koji će biti sastavljen od sledeća 3 ključna koncepta:

  • Strategije, kako stimulisati lokalnu planinsku ekonomiju dok se u isto vrijeme štiti i povećava vrijednost prirodnih/zaštićenih područja (npr: uvođenje tradicionalnih poljoprirodnih aktivnosti, ekoturizma ili proizvodnja tipičnih planinskih proizvoda);
  • Strategije podizanja svijesti usmjerene na ekonomske i političke učesnike kao i na javnost, sa ciljem da bolje razumiju vrijednost i potencijal planinskih područja i promovišu odgovorno ekološko ponašanje;   
  • Koordinirano upravljanje planinskim područjima zahvaljujući izgradnji konsenzusa kao i multi-učesničkom i multi-sektoralnom pristupu.

 

Razvoj i transfer  takvog modela će doprinjeti ravnomjernom i održivom socio-ekonomskom i ekološkom razvoju planinskih područja i poboljšanim uslovima za život stanovništva planinskog područja.

Tematske oblasti

Projekat se fokusira na tri tematska područja:

  • Identifikacija ekonomskih aktivnosti koje su kompatibilne sa održivim razvojem planinskih područja,
  • metode i strategije za efektivno informisanje, obuku i podizanje svijesti u vezi sa prirodnim vrijednostima planinskih područja,
  • razvoj upravljačkih politika i planova koji su detaljno razmotreni i usaglašeni među svim ključnim akterima u projektnoj oblasti.

Akcione faze

Tri akcione faze će biti sprovedene kako bi se garantovali konkretni rezultati koji će biti primijenjeni na teritoriju svakog partnera i dalje:

Razmjena i razvoj

U prvoj fazi partneri će dijeliti informacije i iskustva vezana za projekt i njegova tri tematska područja.  To će se ostvariti izradom "Analize postojećeg stanja" za područje svakog partnera i pronalaženjem dobre prakse na evropskom nivou.  Nakon toga će se obrazovati tri transnacionalne radne grupe, po jedna za svako tematsko područje, u kojima će stručnjaci iz različitih evropskih zemalja raditi zajedno kako bi se dalje unaprijedila razmjena znanja i iskustava te razvile zajedničke metode i strategije koje bi se na kraju integrisale u zajednički "Model održivog razvoja i upravljanja".

Usvajanje

Kako bi se osiguralo da će partneri i uključene zainteresovane strane koristiti zajednički model, druga faza će biti posvećena izradi planova operativnog upravljanja za područja koja učestvuju u projektu. To će se obezbijediti postizanjem konsenzusa u procesu u koji su uključeni relevantni političari, donosioci odluka i privredni akteri koji djeluju u tom području. Na taj način će obezbijediti koordinirana strategija upravljanja i usvajanje planova.

Testiranje i primjena

Konačno u trećoj fazi partneri će testirati i prenijeti zajednički model i njihove odnosne planove upravljanja kroz pilot aktivnosti i širenje informacija kao i podizanjem svijesti kroz manifestacije sprovedene u različitim zemljama učesnicama.

Kroz participativni proces i uklučivanje svih ključnih aktera u svakom pojedinačnom planinskom području će se pripremiti  sveobuhvatni plan upravljanja istim. To će omogućiti da se pripreme relevantni i efikasni planovi upravljanja, bazirani na efikasnijem korišćenju finansijskih resursa, zajedničkih ciljeva i opštih prioriteta.

Organizovaće se distribucija raznovrsnih informacija kao i obuke i to: trening seminari za privredne

aktere kako bi se razvile i pokrenule nove održive aktivnosti ili info dani za stanovništvo radi prijenosa koncepta aktivne zaštite prirodnih resursa, kao i radi unapređenja teritorijalnog identiteta i kulture planinskog stanovništva.

 

Partneri

Italija

Provicnija Maćerata (Vodeći partner)

 Nacionalni park Monti Sibillini

 Austrija

Centar za istraživanje i obuku u oblasti poljoprivrede Raumberg-Gumpenstein

 Nacionalni park Sölktäler GmbH

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja  HNK

Bugarska

Regionalna uprava  Smolyan

Grčka

Region Epirus

Mađarska

Asocijaija opština mikroregiona Kőszeg

Crna Gora

Opština Pljevlja

Rumunija

Nacionalna prava za šume Romsilva

Slovačka

Agencija za zaštitu životne sredine

 

Više informacija o projektu možete naći na zvaničnoj prezentaciji projekta www.greenmountain-see.eu 

 

Pregledano: 2681
Copyright by Opstina Pljevlja
Programmed by Bild Studio
Greska prilikom slanja errora na mail!!! Kontaktirajte webmastere.
Greska prilikom slanja errora na mail!!! Kontaktirajte webmastere.